CALAIXOS

Els calaixos extraïbles poden integrar-se múltiples accessoris personalitzats:
cuberters, portaganivets, especiers, taules de tall, recipients, caixes de fusta, platers, organitzadors d’olles i paelles.